fbpx

Psihologia Muncii

Legislaţia actuală impune ca angajarea, menţinerea în funcţie, reluarea sau schimbarea activităţii de bază a unui salariat, promovarea acestuia, indiferent de pregătire şi vârstă, să se facă, numai după ce, în prealabil, a efectuat un control medical şi o verificare a aptitudinilor psiho-profesionale.


#psihologia muncii bistrita

Psihologia Muncii

doctor mockup

Borundel Liliana

Psihologia muncii și organizațională

Serviciile de psihologia muncii completează investigaţiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru întocmirea fişei de aptitudini pentru fiecare dintre angajaţii companiei dumneavoastră. Astfel, vă stăm la dispoziţie cu următoarele tipuri de evaluări psihologice:

1.Evaluarea psihologică la angajare - face parte din procesul de selecţie, desfăşurat după recrutare, şi are rolul de a evidenţia dacă un candidat are într-adevăr abilităţile, aptitudinile şi atitudinea potrivită astfel încât să poată îndeplini cu succes cerinţele locului de muncă specificate în fişa postului. Pentru parcurgerea ei nu trebuie să existe o reglementare legală expresă, deoarece orice angajator îşi doreşte angajaţi capabili să aducă plus valoare companiei sale.

Trebuie totuşi specificat faptul că pentru anumite meserii şi profesii, acest tip de evaluare este obligatoriu, menţionăm aici:

 • personal cu funcţie de decizie (funcţionar public cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare);
 • cadre didactice;
 • personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
 • muncă la înălţime;
 • muncă în condiţii de zgomot;
 • muncă în condiţii de izolare;
 • lucru în tura de noapte;
 • muncă în câmpuri electrice;
 • muncă în câmpuri electromagnetice;
 • manipulare de substanţe toxice şi stupefiante;
 • muncă în mediu subteran;

şi de asemenea:

 • cetăţenii străini care lucrează pe teritoriul României;
 • angajaţii care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu.

2. Evaluarea psihologică periodică - este importantă pentru o organizaţie care-şi doreşte ca rezultatele sale să fie continuu optimizate. Angajaţii unei companii pentru a fi performanţi trebuie să simtă faptul că sunt reprezintă o parte importantă din ea, că participă activ la viaţa şi la creşterea ei.

Un angajator nu trebuie să piardă din vedere faptul că motivaţia la locul de muncă poate fluctua, interesele, aspiraţiile se schimbă şi drept urmare calitatea muncii depuse de coechiperii săi poate suferi modificări nedorite. Pentru a avea informaţii despre gradul de producere a acestora sunt necesare aceste evaluari periodice.

Tot ele ne pot oferi posibilitatea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a abilităţilor şi aptitudinilor evaluate la angajare, oferindu-ne suportul decizional legat de necesitatea de formare şi dezvoltare personală şi profesională a colegilor noştri de muncă, de nivelul de adaptare la cerinţele crescânde a postului sau a funcţiei pe care o ocupă.

3. Evaluările psiho-aptitudinale periodice - se pot realiza la diferite intervale de timp: bianual, anual, la interval de doi sau trei ani în funcţie de cerinţele locului de muncă, de opţiunea angajatorului, de recomandarea medicului de medicina muncii, însă trebuie respectate prevederile legale prevăzute pentru meseriile şi profesiile enunţate la evaluările pentru angajare.

4. Evaluarea psihologică la schimbarea funcţiei - este şi ea o parte componentă a selecţiei profesionale ce urmează procesului de recrutare internă desfăşurat de către departamentul de resurse umane a unei companii. Posibilitatea oferită de companie unui angajat de a lucra într-un alt departament trebuie dublată de verificarea posibilităţilor acelui angajat de a desfăşura o muncă cu un randament ridicat.

5. Evaluarea psihologică pentru promovare profesională - este o etapă importantă în procesul de creştere în carieră a unui angajat. Compania îi oferă posibilitatea de a se forma şi dezvolta profesional, iar acesta la rândul său trebuie să fie capabil să facă faţă cererilor şi nevoilor ei crescânde de performanţă din partea sa.

În urma unei asemeni evaluări, managerul are posibilitatea să obţină informaţiile necesare în luarea hotărârii de a-şi supune subalternul la un salt profesional sau nu. Să nu uităm că este foarte important ca "omul potrivit să fie la locul potrivit şi la timpul potrivit".

6. Evaluarea psihologică la reluarea activităţii - se realizează după un concediu medical prelungit sau după unul de maternitate/paternitate.

Beneficiari

FIRME cu orice obiect de activitate, pentru obţinerea avizelor psihologice cu caracter obligatoriu conform legii şi/sau care doresc consultanță psihologică în domeniul Resurselor Umane.

PERSOANE FIZICE care solicită aviz psihologic pentru angajare, admitere în instituţii de învăţământ, etc.

Servicii

 • Evaluare și avizare psihologică pentru ocuparea postului de inspector anti-fraudă;
 • Evaluare şi avizare psihologică la angajare, periodică, în urma întreruperii activităţii, la schimbarea funcţiei, pentru categoriile de personal stabilite în HG 355/2007 (funcţii de conducere, funcţii de decizie, lucrul la înălţime, mediu toxic, ture de noapte, angajaţi care conduc maşina de serviciu, etc.);
 • Consultanta pentru Managementul resurselor umane;
 • Recrutare şi selecţie de personal pe criterii psihologice (stabilirea profilului psihologic al candidatului, raportarea profilului psihologic la cerinţele postului, recomandare pentru angajare);
 • Orientarea în firmă a noilor angajaţi;
 • Analiza muncii în vederea întocmirii fișelor de post;
 • Programe de evaluare a performanţelor angajaţilor;
 • Identificarea nevoilor de instruire a angajaţilor;Consiliere pentru dezvoltarea carierei;
 • Managementul şi prevenirea stresului şi a conflictelor.

Concepte fundamentale în psihologia muncii

#psihologia muncii bistrita

Suntem o echipă de medici specialiști care lucrează împreună, gata să îți construiască un plan complet de tratament și reabilitare.

Date generale

Acest site web este deținut și operat de Clinica Raal Medical (RAAL - MEDICAL SRL, CUI: 32614947). Adresa înregistrată: Strada Industriei 7, Bistrița 420063 


Cu ce va putem ajuta?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram